بایگانی برچسب: خودشناسی

جلسات مشاوره و مباحث آن

یک مشاور موفق در جلسات مشاوره موارد مهمی را باید مطرح کند تا افراد با موقعیت های مختلفی که ممکن است بعدا باعث اختلافشان شود روبرو شوند. مباحث مهم در جلسات مشاوره از مهم ترین مباحثی که باید در طی جلسات مشاوره قبل از ازدواج صورت بگیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1.تشخیص […]