بایگانی برچسب: سکل قلب انسان

ساختار قلب انسان

ساختار قلب انسان

ساختار قلب انسان  ساختار قلب انسان،تشکیل شده از اندام ماهیچه ای توخالی و مخروطی شکل در دیگر جانوران است که خون را از طریق رگ های خونی در دستگاه گردش خون به گردش درمی‌آورد.خون،اکسیژن و مواد مغزی لازم را برای بدن ،مهیا و همچنین به از بین رفتن مواد زائد ناشی از سوخت و سازآن،کمک […]